UA|RU
Комерційні підрозділи
Виробництва

 

 

Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції

На сторінках нашого журналу неодноразово висвітлювалося питання якості полімерних труб для інженерних мереж. У приватних бесідах з фахівцями з різних вітчизняних компаній обговорювалась можливість незалежного дослідження рівня якості представленої в Україні полімерної трубопровідної продукції, адже частішають випадки, коли під час експлуатації в мережах водопостачання труба дає тріщину, руйнується під тиском води, на який вона розрахована. З огляду на це журнал «Полімерні труби – Україна» організував перевірку полімерної продукції деяких виробників на її відповідність чинним державним нормам.

Оскільки одним з видів трубопровідної продукції, що користується значним попитом не тільки в Україні, а й поза її межами, є одношарові труби з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ), вибір зупинили саме на них. Треба зазначити, що саме виробництво труб ПВХ потребує певного досвіду персоналу та обладнання.

Була створена комісія по відбору зразків труб, до складу якої увійшли співробітники журналу, фахівці асоціації «Укрводоканалекологія» та деяких водоканалів України, що є членами Асоціації. Зразки продукції відомих виробників були придбані у торгівельних мережах.

Актом відбору та ідентифікації продукції №1 від 11 листопада 2013 р., що був підписаний усіма членами комісії, зафіксовано відбір зразків продукції від  трьох виробників: ТОВ «Металпласт» (Україна), компанія InstalPlast Łask sp. z o.o.  sp.k. (Польща) та ТОВ «Калуський трубний завод» (Україна). Треба сказати, що всі три виробники мають на свою продукцію сертифікати відповідності чинним в Україні стандартам.

За зразок водопровідної НПВХ труби з розтрубом було взято відрізок одношарової труби довжиною 1 метр. Було відібрано по два зразки від продукції кожного виробника номінальним зовнішнім діаметром DN/OD 160 мм, стандартним розмірним відношенням SDR 26. Попередньо з метою забезпечення максимальної чистоти та неупередженості при проведенні перевірки, перед відправкою зразків до лабораторії ВЛ «ЦСТМ», у присутності представників Журналу «Полімерні труби – Україна», керівників  Асоціації «Укрводоканалекологія» та представників членів Асоціації  з поверхні зразків було видалено маркування та кожному зразку присвоєно порядковий номер від 1 до 3 відповідно до компанії-виробника. На основі цього було складено Доповнення № 1 до Акта відбору та ідентифікації продукції № 1 від 11 листопада 2013 р., яке випробувальній лабораторії не надавалося. Так згідно з даним Доповненням № 1 зразкам НПВХ труб виробництва InstalPlast Łask sp. z o.o. було присвоєно ідентифікаційний номер «1», зразкам НПВХ труб виробництва ТОВ «Калуський трубний завод» – ідентифікаційний номер «2», зразкам НПВХ труб виробництва ТОВ «Металпласт» – ідентифікаційний номер «3». 

Коли постало питання щодо вибору лабораторії для випробувань, спільним рішенням було обрано Випробувальну лабораторію «ЦентрСепротепломережа» (Атестат акредитації НААУ №2Н1064) за адресою: м. Київ, вул. Боженка, 86-Б. Це кваліфікована і добре оснащена випробувальна установа.

В Україні на труби з непластифікованого полівінілхлориду для холодного водопостачання існує державний стандарт ДСТУ Б В.2.7-141:2007 «Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови». Цей стандарт встановлює вимоги до труб і фасонних виробів із композицій непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ), призначених для будівництва і реконструкції трубопроводів зовнішніх підземних мереж холодного водопостачання, у тому числі для господарсько-питного водопостачання, що транспортують воду та інші рідкі й газоподібні середовища, до яких НПВХ є хімічно стійким, в інтервалі температур від 5 до 45 °С і робочим тиском не більше 2,5 МПа з використанням  зазначеного в даному нормативному документі коефіцієнту запасу міцності.

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-141:2007 труби, що виготовлені за його нормами, допускається використовувати також і для будівництва трубопроводів зовнішніх надземних і внутрішніх мереж холодного водопостачання будинків і споруд за умови здійснення заходів щодо захисту поверхні труб і фасонних виробів від прямого впливу сонячного ультрафіолетового випромінювання та механічних ушкоджень.

Даним державним стандартом встановлені вимоги до розмірів труб (пп. 4.1, 4.2) та до розмірів розтрубів (п. 4.5), визначаються характеристики труб, зокрема прописуються вимоги до зовнішнього вигляду поверхні (п. 6.3.1), встановлюються показники опору удару падаючого вантажу, відносного подовження труб при розриві, межі текучості при розтягу, стійкості до внутрішнього тиску (пп. 6.3.2, 6.3.3).

На відповідність цим вимогам з 22 квітня по 18 грудня 2014 року були проведені випробування відібраних зразків. Випробування полягали у перевірці відповідності зазначених характеристик водопровідних НПВХ труб вимогам ДСТУ Б В.2.7-141:2007.

Згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-141:2007 внутрішні та зовнішні поверхні труб не повинні мати тріщин, пухлин та інших ушкоджень, які погіршують експлуатаційні властивості. На зовнішній поверхні допускаються незначні сліди формуючого інструмента та механічної обробки за умов, що мінімальний зовнішній діаметр труби та мінімальні товщини стінок труби та розтруба будуть не менші за наведені у таблицях 1, 2 та 3 ДСТУ Б В.2.7-141:2007.

При випробуванні на опір удару зразок труби завдовжки 200±2мм піддають удару падаючого вантажу. Для труб діаметром 160 мм здійснюють 8 ударів по колу зразка на однаковій відстані один від одного. Загальна кількість ударів по всіх підготовлених для випробування зразках має становити не менше 25. Заглиблення та вм’ятини на поверхні зразка не є свідченням того, що він не пройшов випробування. Вважається, що зразок не пройшов випробування, якщо він розбився, тріснув або відколовся по зовнішній поверхні труби, і ушкодження можна побачити без збільшення. Якщо ж при нанесенні по зразках не менше 25 ударів не зазначено жодного подібного руйнування, вони вважаються такими, що пройшли випробування.

При визначенні відносного подовження труб при розриві та межі текучості при розтягу зразок труби, виготовлений у вигляді лопатки, закріплюють у затискачах випробувальної машини та при швидкості руху затискачів, передбаченій нормативно-технічною документацією, розтягують зразок до моменту межі текучості, максимальної напруги або руйнування, розриву зразка. За результатами випробувань і формулами згідно з ГОСТ 11262, розраховують межу текучості при розтягу в мегапаскалях (МПа) та  відносне подовження труби при розриві у відсотках (%). Ці дані повинні відповідати показникам п. 6.3.2 ДСТУ Б В.2.7-141:2007.

При випробуванні труб на стійкість до постійного внутрішнього тиску при 20 °С протягом 100 годин зразки (для контрольних випробувань для труб  діаметром до 315 мм відбирають не менше трьох відрізків довжиною, рівною значенню трьох діаметрів труби, але не менше 250 мм), на кінцях яких встановлюють заглушки, розміщують у ванні з водою і додатково середину зразка заповнюють водою при температурі, що не перевищує температуру випробування. Потім зразки підключають до джерела тиску і витримують протягом 100 годин при 20 °С під тиском, розрахованим за формулою згідно з ГОСТ 24157. У даному випадку відповідно до проведених розрахунків для зразків НПВХ труби з ідентифікаційним номером «1» випробувальний тиск становив 29,14 бар,  для зразків з ідентифікаційним номером «2» – 29,12 бар,  для зразків під номером «3» – 29,20 бар.  Результати контрольних випробувань вважаються задовільними, якщо жоден із зразків не зазнав руйнувань протягом усього часу випробування.

Результати випробувань, проведених Випробувальною лабораторією «ЦСТМ», були оформлені Протоколом контрольних випробувань №270-2014 від 19 грудня 2014 р.

Таблиця 1. Результати випробувань зразків НПВХ труб за ідентифікаційним номером «1» (зразки компанії InstalPlast Łasksp. zo.o.)

 Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції

 

Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції

Рис. 1. Стан зразка НПВХ труби з ідентифікаційним номером «1» (зразок компанії InstalPlast Łask sp. z o.o.) після випробування на стійкість до постійного внутрішнього тиску

 Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції

Таблиця 2. Результати випробувань зразків НПВХ труб за ідентифікаційним номером «2» (зразки компанії ТОВ «Калуський трубний завод»)

Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції
Рис. 2. Стан зразка НПВХ труби з ідентифікаційним номером «2» (зразок компанії ТОВ «Калуський трубний завод») після випробування на стійкість до постійного внутрішнього тиску
 

 Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції

Таблиця 3. Результати випробувань зразків НПВХ труб за ідентифікаційним номером «3» (зразки компанії ТОВ «Металпласт»)

 Cпоживачу потрібна якісна труба. Контроль якості водопровідних НПВХ труб на українському ринку полімерної трубопровідної продукції

Рис. 3. Стан зразка НПВХ труби з ідентифікаційним номером «3» (зразок компанії ТОВ «Металпласт») після випробування на стійкість до постійного внутрішнього тиску 

У висновках протоколу контрольних випробувань №270-2014 від 19.12.2014 р. зазначено наступне:

1. Піддані контрольним випробуванням зразки Продукції – труби сірого кольору з розтрубом довжиною 1000 мм у кількості 2 (дві) штуки, без маркування на зовнішній поверхні з присвоєнням ідентифікаційних номерів згідно з Актом № 1 відбору та ідентифікації зразків продукції від 11 листопада 2013 р. Журналу «Полімерні труби – Україна».

2. За показниками властивостей труб з НПВХ (стійкість до внутрішнього тиску згідно з рядком 2 таблиці 25 ДСТУ Б В.2.7-141:2007) – зразки Продукції з ідентифікаційними номерами «1» та «3», піддані контрольним випробуванням, не відповідають ДСТУ Б В.2.7-141:2007;

3. Решта перевірених показників властивостей зразка Продукції:

– зовнішній вигляд поверхні;

– основні розміри труб і розтрубів;

– межа текучості при розтягу;

– відносне подовження при розриві

відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.7-141:2007 «Труби з неплас-тифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови».

Як видно з результатів випробувань, проведених у Випробувальній лабораторії «ЦСТМ», серед водопровідних НПВХ труб трьох обраних для контролю виробників лише труби виробництва ТОВ «Калуський трубний завод», зразки якого на початку перевірки були позначені номером «2», витримали всі заплановані Журналом «Полімерні труби – Україна» випробування на відповідність показникам ДСТУ Б В.2.7-141:2007.

Труби InstalPlast Łask sp. z o.o. та ТОВ «Металпласт», зразки яких були позначені номерами «1» та «3», не пройшли випробування на відповідність одному з важливих для напірних труб показнику – стійкості до внутрішнього тиску.

З огляду на такі результати випробувань варто зауважити, що споживачам потрібно бути уважнішими при виборі труб напірного застосування. Адже подальша експлуатація мереж водопостачання з неякісних труб призводить до проривів на трубопроводах, затоплення територій, забруднення питної води. Усунення наслідків таких аварій потребує значних коштів і не гарантує, що подібна аварійність не буде повторюватися і надалі на цьому ж самому, змонтованому з неякісного будівельного виробу трубопроводі. При виборі труб потрібно завжди цікавитися документами про якість (паспортами) на партію труби, які повинен надавати виробник, сертифікатами відповідності на продукцію, що видаються органами з сертифікації, а також технічними можливостями випробувальної лабораторії, яка проводила сертифікаційні випробування. Ніколи не буває зайвим отримати на руки копії не тільки сертифікату відповідності, а й усіх документів, на підставі яких сертифікат був виданий (ці документи перераховані в сертифікаті відповідності у розділі «На підставі») та проаналізувати дані документи. Крім того, при будівництві важливих об’єктів варто замовити випробування в акредитованих незалежних лабораторіях для отримання додаткових підтверджень відповідності труби показникам якості, що встановлені чинною в Україні нормативною документацією.

До відома

 Усі зазначені в статті акти, протоколи та інші документи зберігаються в редакції. Їх копії можуть бути надані зацікавленим сторонам за офіційними зверненнями.

Автори: Олександр Стрілець, Антон Борисенко

 

 

 

Читайте також

Ми на мапі

 

Регіональні офіси:

Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Рівне, Харків, Вінниця, Полтава, Суми

Дивитись детально