UA|RU
Комерційні підрозділи
Виробництва

 

 

Гідравлічний розрахунок і ухил каналізаційної труби

Гідравлічні характеристики колекторів визначаються їх найбільшою пропускною здатністю при заданому ухилі і площі живого перерізу потоку. Для проектування побутових водовідвідних мереж приймається безнапірний режим руху рідини з частковим (0,5-0,8) наповненням труб. Слід мати на увазі, що в мережах, призначених для транспортування дощових вод, розрахункові витрати спостерігаються не частіше одного разу на кілька років. Отже, водовідвідні мережі працюють в безнапірному режимі при частковому заповненні. Цей режим має низку переваг перед напірним. У побутових і виробничо-побутових мережах необхідно забезпечувати деякий резерв живого перерізу трубопроводу. Через вільну від води верхню частину перерізу труби здійснюється вентиляція розгалуженої водовідвідної мережі. При цьому в трубопроводі безперервно виділяються гази, що утворюються у воді, які викликають корозію трубопроводів та споруд на них, ускладнюють експлуатацію водовідвідних мереж і т.п.

 
У стічних водах також містяться нерозчинені домішки органічного і мінерального походження. Перші мають невелику густину і добре транспортуються потоком води. Другі (пісок, бите скло, шлаки тощо) мають значну густину і транспортуються лише при певних швидкостях режиму руху рідини. Тому найважливішою умовою проектування водовідвідних мереж є забезпечення в трубопроводах при розрахункових витратах необхідних швидкостей руху рідини, що виключають утворення щільних незмивних відкладень. Для проведення гідравлічних розрахунків гофрованих двошарових труб КОРСИС можуть використовуватися гідравлічні формули, номограми і таблиці відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування." Зміна № 1. Поправка № 2. Загальні вимоги». Розрахунок самопливних трубопроводів полягає у визначенні їх діаметра, ухилу і параметрів роботи - наповнення і швидкості. Зазвичай вихідним для розрахунку є витрати, які визначаються в першу чергу.

Для розрахунку рекомендуються формули сталості витрати.

фрмула расхода

і Шези

формула Шези

де q - розрахункова витрата; W; - площа живого перетину; v - швидкість; С – коефіцієнт Шези; R; - гідравлічний радіус; X; - змочений периметр; i = hl /L -  ухил лотка; hl - падіння лотка на довжині L.

У формулі Шези прийнято, що гідравлічний ухил L дорівнює ухилу лотка i, так як рух води рівномірний. 
Для визначення коефіцієнта Шезі рекомендується формула Н. Н. Павловського 

формула Павлоского

де y - показник ступеня, який визначається за формулою:

формула степени

де n - коефіцієнт шорсткості, що залежить від стану стінок трубопроводу. 

Для приблизних розрахунків Н. Н. Павловський рекомендував такі формули:

Изображение

При y = 1/6 формула для С (коєфіціента Шези) відома як формула Маннінга, справедлива для турбулентного режиму рідини.

Відомо, що максимальна витрата води в трубах спостерігається при наповненні h / d = 0,95, тому наповнення більше цього значення приймати недоцільно. Розрахункові наповнення рекомендується приймати навіть менше цього значення з наступних причин. По-перше, при визначенні розрахункових витрат не враховується коливання значень в межах години доби, коли може спостерігатися максимальна витрата. Дане коливання може бути як в меншу, так і в більшу сторону. По-друге, внаслідок нерівномірності руху води, наповнення окремих ділянок трубопроводу може бути більше розрахункового. З метою виключення підтоплення при розрахункових умовах наповнення в трубопроводах побутової водовідвідної мережі рекомендується приймати не більше 0,8. Рекомендовані максимальні значення ступеня наповнення наведені в Таблиці 1.
 
Таблиця 1.
Діаметр, ммМаксимальна ступінь наповнення,Мінімальні
швидкість, м/сухил
2000,60,70,005
2500,60,70,005
3150,70,80,003
4000,70,80,002
5000,750,90,002
6300,7510,019
8000,7510,013
10000,81,150,013
12000,81,150,011

У трубопроводах зливової каналізації та водостоках, повних роздільних систем водовідведення, а також у загальносплавних трубопроводах при розрахункових умовах наповнення рекомендується приймати рівним 1, тобто повним. Це пояснюється тим, що розрахункові умови в цих трубопроводах спостерігаються досить рідко. Таким чином, значну частину часу ці трубопроводи будуть працювати при частковому наповненні. Витрата стічних вод в водовідвідних мережах змінюється в широких межах від певного мінімального до відомого максимального, який приймається за розрахунковий. Забезпечити можливість транспортування всіх домішок потоком у всьому діапазоні витрат, у тому числі і при мінімальному, не представляється можливим, так як це потребувало б прокладки трубопроводів з великими ухилами, а це призвело б до їх значного заглиблення. 

В даний час розрахунок трубопроводів проводиться на умові підтримання труб в чистому стані при максимальній розрахунковій витраті. Таким чином, при мінімальних витратах в трубопроводах допускаються відкладення, але при досягненні розрахункової витрати трубопроводи повинні самоочищатися. Тут вводиться поняття швидкості самоочищення - мінімальної швидкості, яка повинна забезпечуватися в водовідвідних мережах при розрахунковій витраті.

Якщо в формулу Шезі підставити мінімальну швидкість, то можна отримати мінімальний ухил, при якому трубопровід самоочищається.Мінімальні діаметри і ухили водовідвідної мережі наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2.

Система водо відведенняМінімальний діаметр (Dмін), ммМінімальний ухил (iмін)
внутрішньо квартальнавуличнавнутрішньо квартальнавулична
Повна роздільна та півроздільна з мережами    
побутовою1602000,008 (0,007)0,007 (0,005)
дощовою2002500,007 (0,005)-
загально спливною2002500,007 (0,005)-
Примітка. В дужках вказані ухили, які допускається застосовувати при наявності технічного обгрунтування.

Пісок та інші тверді домішки, які містяться в стічних водах  є абразивними матеріалами, які стирають стінки трубопроводів. При цьому інтенсивність стирання пропорційна швидкості потоку. Тому на підставі багаторічного досвіду експлуатації водовідвідних мереж встановлені максимально допустимі швидкості, не більше 4 м/с для неметалевих труб і не більше 8 м/с - для металевих труб.

Для визначення мінімального ухилу можна використовувати наступну формулу:

минимальный уклонде d - діаметр трубопроводу, мм; Зображення - Коефіцієнт, що дорівнює: 

1 при d = 500 мм, 
1,1 при d = 600-800 мм, 
1,3 при d = 1000-1200 мм. 

Розрахунок трубопроводів за формулами надзвичайно складний. Методи вирішення різних завдань із розрахунку трубопроводів викладені в спеціальній літературі. При проектуванні водовідвідних мереж потрібно виконувати розрахунки великого числа окремих ділянок трубопроводів з різними умовами проектування. Їх розрахунок проводиться із застосуванням тих чи інших спрощених прийомів, при яких використовуються розроблені таблиці, графіки, діаграми.

Приклад визначення зміни величини витрати q та швидкості потоку v
 
Ухил, %Рівень заповнДіаметр 400 ммДіаметр 500 ммДіаметр 600 мм
Швид v, м/с Розхід q, л/сШвид v, м/с Розхід q, л/сШвид v, м/с Розхід q, л/с
110,49460,57820,58164
 0,50,42210,48370,4975
 0,250,2770,31120,3223
511,11021,271831,48333
 0,50,94461,08821,26150
 0,250,61140,7260,8147
1011,561441,82582,09471
 0,51,33651,531161,78212
 0,250,86200,99361,1566

Таблиця для гідравлічного розрахунку трубопроводів водовідведення з труб Корсис при повному наповненні


 

криві зміни швидкостей v і витрат q в трубах круглого перерізу залежно від ступені їх наповнення

На малюнку наведено криві зміни швидкостей v і витрат q в трубах круглого перерізу залежно від ступені їх наповнення. По осі ординат викладені ступені наповнення h/d, а по осі абсцис - відповідні цим наповненням швидкості v і витрати q, виражені в частках від швидкості і витрат при повному наповненні. Діаметр самопливного трубопроводу може бути визначений за номограмою в залежності від швидкості течії рідини, ухилу трубопроводу і величини розрахункових витрат стоків. Номограми являють собою графічне відображення формули Колбрука Уайта. За умови, що температура води становить 10 ° С, а шорсткість трубопроводу -0,00025 м. Наповнення труби - це співвідношення рівня води (Н) до внутрішнього діаметра труби (Di).

Читайте також

 

 

 

 

 

Ми на мапі

 

Регіональні офіси:

Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Рівне, Харків, Вінниця, Полтава, Суми

Дивитись детально