UA|RU
Комерційні підрозділи
Виробництва

 

 

Локальні очисні споруди і резервуари для води

Вода є найціннішим природним ресурсом. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що є основою життя. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, рослинного і тваринного світу. Для багатьох живих істот вона служить середовищем існування. Величезне значення вода має в промисловому і сільськогосподарському виробництві. Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших чинників все більше ускладнюють проблеми забезпечення водою. У зв'язку з цим проблема якісної очистки стічних вод стає все більш актуальною. Найбільш ефективним її рішенням є використання очисних споруд (ОС).

ОС – це комплекс інженерних споруд у системі каналізації населеного пункту або промислового підприємства, призначений для очищення стічних вод від забруднень, що містяться в них. Метою очищення є підготовка стічних вод до прийому в систему комунальної або дощової каналізації, використання на виробництві або до спуску у водойми. Санітарні норми і правила передбачають, що відпрацьована вода повинна виходити чистою та екологічно безпечною. Для цих цілей виробничі стічні води, як правило, піддаються спочатку очищенню на локальних очисних спорудах (ЛОС) для зниження концентрації забруднень, вилучення та утилізації корисних речовин, які знаходяться в них, а також для підготовки цих вод до очищення на централізованих очисних спорудах (якщо це необхідно ).

З 2015 року локальні очисні споруди доповнили асортимент продукції ТД «Євротрубпласт». Для успішного впровадження даного напрямку фахівцями компанії був вивчений багаторічний досвід провідних західних виробників ЛОС. На Калушському трубному заводі полімерні очисні споруди виготовляються відповідно до технічних умов заводу-виробника. Споживачеві пропонуються:

● ЛОС для систем зливостоків;

● ємності спеціальні;

● пісковідділювачі;

● маслобензовідділювачі;

● комбіновані піско-маслобензовідділювачі;

● жіровідділювачі;

● колодязі розподілу потоку та технічні;

● ємності каналізаційних насосних станцій.

Корпуси наших очисних споруд виготовляються з спіральновитих поліетиленових труб СПІРОКОР, вироблених у заводських умовах з необхідною кільцевою жорсткістю. Їх виробляють з поліетилену трубних марок. Процес виготовлення труб здійснюється методом спіральної намотки безперервного вироблюваного профілю з одночасним зварюванням витків між собою шаром розплавленого поліетилену(рис. 1). Такі труби мають підвищену кільцевою жорсткістю (SN 8), і тому їх використання в каналізаційних мережах є найбільш ефективним при прокладці комунікацій в умовах щільної міської забудови та під дорогами з інтенсивним рухом. Кожна труба проходить випробування в заводській лабораторії.

 

Рис. 1. Конструкція спіральнонавітой труби з порожнистої стінкою замкнутого профілю з поліетилену:                                               

  di – внутрішній діаметр; de – зовнішній діаметр; I – розріз профілю.

Також для досягнення необхідних показників очищення нами застосовуються коалесцентние фільтри і тонкошарові модулі провідних європейських виробників.

За показниками ефективності очищення устаткування, що виробляється нашим підприємством, повністю відповідає нормативам допустимих скидів хімічних та інших речовин у складі стічних вод. Ми гарантуємо наступні ступіні очищення:

– по нафтопродуктах не більше 0,3 мг /л;

–    по зважених речовинах до 10 мг /л.

  Очисні споруди ТД «Євротрубпласт» за комплектацією використовуваних матеріалів є аналогом очисних споруд європейських виробників.

 

 

Одним з головних напрямків у виробництві цієї лінійки продуктів є пластикові ємності різного призначення. Сьогодні на ринку покупцеві запропоновано велику кількість ємностей.  Здебільшого вони виготовляються методом ротаційного формування, внаслідок чого мають один суттєвий недолік: при збільшенні обсягу втрачається кільцева жорсткість. Не допомагають навіть додаткові гофрування та армування, про підземному монтажі без облаштування захисної стінки не може бути й мови. І це не просто слова, це багаторічний досвід використання таких ємностей.

Ємності ТД «Євротрубпласт» на базі труб СПІРОКОР повністю герметичні і завдяки високій кільцевої жорсткості витримують значні навантаження. Вони відмінно підходять для зберігання питної води, виготовлення септиків, каналізаційно-насосних станцій, жировідділювачів, очисних споруд, водонапірних станцій  тощо.

Розглянемо лінійку ЛОС ТД «Євротрубпласт» докладніше.

Устаткування для очищення поверхневих стічних вод зтериторій,призначених для забудови,та промислових майданчиків

Пісковідділювачі. Обсяг від 2 до 48 м³. Призначені для попереднього очищення загального обсягу стоків від піску, мулу та інших забруднювачів, які перебувають у підвішеному стані і мають негативну плавучість.

Рис. 2. Схема пісковідділювача.

Маслобензовідділювачі. Продуктивністт від 3 до 150 л/с. Застосовуються при механічному очищенні стічних вод для видалення нерозчинених грубодисперсних домішок з відходів з наявністю нафти, масел та продуктів згоряння палива. Фільтраційний модуль, який використовується в маслобензовідділювачі, повинен забезпечувати відділення спливаючих часточок нафтопродуктів розміром понад 0,2 мм і відділення зважених речовин. У маслобензовідділювачі з стічних вод виділяються вільні, а також частково механічно емульговані нафтопродукти.

Рис. 3. Схема маслобензовідділювача

Комбіновані піско-маслобензовідділювачі. Продуктивність від 3 до 70 л/с. Призначені для збору піску, грязьових мас із зливових стічних вод та для механічного очищення стічних вод від нерозчинених грубодисперсних домішок з відходів з наявністю нафти, масел і продуктів згоряння палива.

 

Рис. 4. Схема комбінованого піско-маслобензовідділювача.

Колодязі різного призначення

Колодязі розподілу потоку. Продуктивність від 20/60 до 90/270 л/с. Призначені для обробки зливових стоків з великих територій (автостоянок, промислових майданчиків, автотрас, вулиць, аеродромів тощо).

  

Рис. 5. Схема колодязя розподілу потоку.

Технічні колодязі. Використовуються для обслуговування ємностей. Тип і розмір залежить від моделі ємності і глибини закладання підвідного трубопроводу. 

 

Рис. 6. Схема технічного колодязя.

 

Акумулюючі ємності різного призначення  

Ємності застосовуються як інженерні споруди різного призначення в сфері житлово-комунального господарства, в будівництві, побуті, в тому числі для транспортування води, що використовується для господарсько-питних потреб, за умов, що виключають вплив прямих сонячних променів, при температурі навколишнього середовища від мінус 30 до 60 °С. 

Ємності харчові призначені для короткочасного або тривалого зберігання питної води, рідких і твердих харчових продуктів, що неагресивні до матеріалу корпусу ємності. 

Резервуари пожежні призначені для тривалого зберігання і забору запасу технічної води, використовуваної для водопостачання четвертої категорії і для потреб пожежогасіння.

Ємності для систем очищення стічних вод встановлюють на випусках побутової (від індивідуальних житлових будинків, дач, котеджів, об'єктів малоповерхової забудови) і/або виробничої каналізації, застосовують на об'єктах комунального господарства, автопарковках, промислових майданчиках, стоянках автотранспорту та інших об'єктах, що мають території з твердим покриттям.

  

Рис. 7. Схема акумулюючої ємності.

Жировідділювачі

Продуктивність - від 2 до 40 л/с. Застосовуються в якості первинної очисної одиниці, яка встановлюється на випусках побутової та виробничої каналізації. Призначені для механічного очищення побутових стічних вод (що не мають великих механічних домішок), виробничих стічних вод підприємств громадського харчування, підприємств з переробки харчових продуктів і т.п., забруднених вільними тваринними і рослинними неемульгованих жирами, маслопродуктами (крім нафтопродуктів і речовин, агресивних до матеріалу корпусу жировідділювача), а також зваженими речовинами, які відрізняються малою або значною гідравлічною крупністю і відокремлюються разом з жирами від води під дією гравітаційних сил, з метою захисту мережі каналізації від заростання та запобігання загибелі активного мулу на біологічних очисних спорудах.

Рис. 8. Схема жировідділювача

Ємності каналізаційних насосних станцій

Устаткування призначене для систем перекачування стічних вод. Ємності є основою для виготовлення складних технічних виробів – комплектних каналізаційних насосних станцій (КНС)

Основні параметри ємностей (діаметр ємності, висота і т.д.) роз-раховують з урахуванням вимог конкретного проекту. За погод-женням із замовником ємності для КНС можуть оснащуватися тим чи іншим обладнанням, як власного виробництва (кошиком для уловлювання крупного сміття з направляючими для підйому, сходами з майданчиком обслуговування, вентиляційною трубою, люком обслуговування тощо), так і покупним (насосним обладнанням, запірною арматурою, щитом управління, поплавковими вимикачами та ін.).

  

Рис. 9. Схема ємності для КНС.

Сучасний розвиток технологій дозволив створювати різноманітні очисні споруди. Тому не дивно, що вибір стає досить непростим. Технологічні та експлуатаційні характеристики ЛОС на основі труб СПІРОКОР гарантують їх надійність і ефективність.

Фахівці ТД «Євротрубпласт» пропонують:

–    розглянути та проаналізувати ваш проект будівництва ЛОС або використання на вашому об’єкті  піско-, масло-, бензо та жировідділювачів, колодязів різного призначення, спеціальних ємностей та ємностей КНС щодо можливості та доцільності застосування при цьому наших технологій;

– оперативно виготовити та поставити у повній комплектаціїочисне  обладнання та вироби виконані за вашим проектом;

 

Ми на мапі

 

Регіональні офіси:

Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Рівне, Харків, Вінниця, Полтава, Суми

Дивитись детально